ЛОТ 107

Маша Шубина

Visual Explanation of Sound

ГОД 2009
ТЕХНИКА холст, масло
РАЗМЕР 150 x 150 см

€ 4,000 — 5,000 (180,000 — 225,000 руб)
Продан за € 7,000