ЛОТ 73 *

Игорь Макаревич

Без названия

ГОД 1960е
ТЕХНИКА картон, масло
РАЗМЕР 50 х 60 см

€ 12,000 — 15,000 (540,000 — 675,000 руб)
Продан за € 10,000