ЛОТ 43 *

Рихард Васми

Без названия 1970е

ГОД
ТЕХНИКА бумага, акварель, карандаш
РАЗМЕР 23 х 20 см

€ 1,000 — 2,000 (45,000 — 90,000 руб)