ЛОТ 53

Владимир Дубосарский
(р. 1964)

Без названия

ГОД 2013
ТЕХНИКА холст, масло
РАЗМЕР 80 х 120 см

€ 10,000 - 12,000 (700,000 – 850,000 руб)