ЛОТ 12 *

Вадим Сидур
(1924-1986)

Нимфа из цикла “Неосалон”

ГОД 1981
ТЕХНИКА бронза
РАЗМЕР 33 х 4 см

Продан