ЛОТ 39 *

Константин Звездочетов

Виола в Египте

ГОД 2006
ТЕХНИКА холст, акрил
РАЗМЕР 150 х 120 см

€ 10,000 — 12,000 (500,000 — 600,000 руб)
Продан за € 8,000